Bugun...Türkiye Aile Meclisinden Aile Genelgesine Destek Geldi

Türkiye Aile Meclisi sözcüsü Adem Çevik 2022/1 genelgesi #önceAile SEFERBERLİĞİDİR REİS AHLAKSIZLIĞA "ONE MİNUTE" ÖNCE AHLAK VE MANEVİYAT Vakit Aile Vakti dedi, destekliyoruz

facebook-paylas
Tarih: 29-01-2022 20:06

Türkiye Aile Meclisinden Aile Genelgesine Destek Geldi

Türkiye Aile Meclisi sözcüsü Adem Çevik 2022/1 genelgesi #önceAile SEFERBERLİĞİDİR  REİS AHLAKSIZLIĞA "ONE MİNUTE" ÖNCE AHLAK VE MANEVİYAT Vakit Aile Vakti dedi, destekliyoruz
Adalet Bakanlığında değişiklik yapıldığı bir günde yayınlanan Cumhurbaşkanlığının 2022 yılı ilk genelgesinin Aile, Çocuk ve Gençlikle ilgili olmasını 'one minute' gibi önemli buluyoruz. Bugün aynı zamanda 3 aylara doğru Misak-ı Milli'nin yıl dönümüdür.
Aynı şekilde “Basım ve yayım” faaliyetlerinden söz edilirken, sosyalmedia ve digital medyaya atıf yapılması da önemli. Zaten genelge “aile, çocuk ve gençlerin yanlış medya içeriklerinden korunmaları ve haklarını ihlal eden uygulamalarla mücadele edilmesi” konusunda Anayasanın 41 ve 58. Maddesine atıf yapıyor.
Bir yanda Televizyonda yayınlanan “Maske kimsen sen”in tanımında Şeytan ve büyü figürlerinin kullanılması, TransHumanizm ve MetaVerse tartışmaları, Starlink ve 5G bağlantılı NeuraLink tartışmaları ile esasen bu tehdit, akıllı otonom sistemlerle daha tehlikeli boyutlara ulaşmaktadır. Hackerlerden söz edilen bir dünyada siber savaş evlerin içinden de öte insanın beyninin içine müdahele boyutuna ulaşmıştır.
Anayasa ile koruma altına alınan aile, çocuk ve gençlik, öte yandan Uluslararası sözleşmeler ve bu sözleşmelere dayanarak çıkartılan yasalar, yönetmeliklerle çelişmektedir. İstanbul Sözleşmesi, Lanzarotte, CEDAW ve benzeri sözleşmeler, bunların ek protokollerine dayalı uygulamalar, toplum hayatında, yargıda ciddi sorunlara sebeb olmaktadır. Biyolojik cinsiyete alternatif olarak geliştirilen TOPLUMSAL CİNSİYET kavramının GENDER şeklinde Kimlik kartlarına ve Pasaportlara işlenmesini genelgenin mantığı ile anlamak ve açıklamak mümkün değildir. DİN, AHLAK, GELENEK ve BİYOLOJİK CİNSİYETten bağımsız bir GENOM şeklinde tanımlanan BİREY, LGBTİQP +’ya hatta enseste zeofoliye özgürlük getirirken, AİLEYİ İFSAT eden bir tehdit’e dönüşmektedir.
Bugün İnternet mediası büyük ölçüde uluslararası bir etki ve baskı gücüne sahiptir ve kendi dünya görüşleri çerçevesinde gerek YOUTUBE, gerekse GOOGLE, INSTAGRAM , TWİTTER, TİKTOK, FACEBOOK üzerinden katı bir SANSÜR uygulamaya başlamıştır. Bu gün LGBT, Siyonizm, CoVID lobisini eleştiren söz, yazı ve görseller, yargısız bir infaza tabi tutularak sansürlenmektedir. Hatta hem digital ve hem de manuel olarak Checking ve Monitöring yapay zeka sistemleri ile izlenerek, karşı kampanyalarla adeta media lincine tabi tutulmaktadır.
İstanbul ve CEDAW DEDAW DEVAW Sözleşmesi ve Lanzarote'den kaynaklanan sorunlar hala çözülmüş değildir. Eğitimden kaynaklanan sorunlar fulbright dayatması  çözülmüş değildir. Geleneksel media, sosyal media, ve gelmekte olan yeni mediadaki temel sorunlar, teknolojiye dayalı olarak kökü dışarıda olması sebebi ile ve ülkemizde, bu anlamda temel altyapı maalesef kurulamadığı için kontrol dışı olarak büyümekte ve moda tabiri ile Kültür Emperyalizminin Truva atı olarak giderek hergün daha kontrol dışı bir şekilde baskısını ve ağırlığını hissettirmeye devam etmektedir. Bu konu giderek bir milli güvenlik sorunu haline gelmektedir. Bu global tehdit bir siber güvenlik tehdidini de beraberinde getirmektedir. Starlink, 5G, Akıllı ev ve şehir projesi, otonom sistemler, nesnelerarası iletişim, İnsan ve hayvanların Chiplenmesi, MetaVerse, Otonom sistemler, insansız hava, kara, deniz sistemleri giderek insan için gibi görünmesine rağmen insana karşı bir tehdit haline gelmektedir. Siborg yapay zekanın teslim aldığı insanı, ruhsuz Klonoid yapay insanı ifade etmektedir. Bu Great Resetçiler bir yandan Biyolojik insanı, öte yandan kendi ifadeleri ile Din, ahlak, gelenek, cinsiyetle birlikte Tanrıyı tedavülden kaldırmak istemektedir.. Eşcinselliği 32 yıldır teşvik eden Dünya Sağlık Örgütü Sözleşmesi ve İklim sözleşmesi ile başlayan süreçte ülkelerin politik kararlarını yapay zekanın vermesi, sanal paranın, eski para sisteminin yerini alması, insanın yerini humanoidlerin alması, Avatar tenkonolojisi ile, insanın kendisini kopyalaması sanal olarak kopyalaması ile yeni bir dünyanın inşası hedeflenmektedir.
İstanbul sözleşmesi Kasım 2011 de mecliste kabul edildi. Mart 2021 de Çekilme kararı verildi. Yaklaşık bir yıl oldu, herşey yerinde duruyor. Bize sözleşmeden çekildik deniyor. Birileri de sözleşmeden çekilseler de bütün maddeleri yasada uygulamalarda mevcut deniyor. Yasa ve yönetmelikler aynen devam ediyor.Sözü edilen Ankara kriterleri bir türlü gerçek olmadı. Ne süresiz nafaka, ne EYS Ebeveyne Yavancılaştırma Sendromu, ne çocuk haczi, ne EYT Erken Evliliğe Takılanlar, ne kadının şahidliği gibi konularda bir iyileştirmeye gidilmedi. Lanzarotteye göre 14 yaşındaki bir çocuk evlenemez ama cinsel yönelim ve deneyimle bir tercihde bulunabilir. Hatta sözleşmeye göre devlet teşvik etmelidir ..
Görünen o ki, bu genelge özellikle basın üzerinde bir idari denetim anlamına, sansüre kapı aralayacağı iddiası ile muhalefet kesimlerinde eleştiri konusu edilecektir. Maalesef sadece basın değil, kültür ve sanat perdesi altında her türlü ahlaksızlık meşrulaştırılma çabasındadır. Alkol, kumar, fahişelik, zina, şehvet terörü teşhircilik/tacizcilik ve diğer türevleri pozitif ayırımcılığa tabi hale getirilmiştir. Onun için mücadelenin hattı müdafa değil sathı müdaha şekilde yapılması, sathın ise hayatın bütün alanlarında, müdafayı hukuk ve kuvvai milliye, Misak-ı Milli anlayışı ile birr Aile seferberliği ve Aile bakanlığına Toplumsal Cinsiyet Eşitliği/Eşcinselliği savunmaya Evli/Aileli/çocuklu birr bakan ve GÖREN atanması ve 2022/2023 yıllarının AileYılı uygulamalari ile  mümkün olacaktır ve bu konu en acil konuların başında gelmektedir. Kuşkusuz def-i mazarrat celb-i menafiden öncedir, ancak aynı zamanda doğru olanın teşvik edilmesi de kaçınılmazdır. 29/1/2022
Adem Çevik 
Türkiye Aile Meclisi sözcüsü Dünya Çocuk Hakları Derneği Başkanı
BA 29.1.2022/19 BASIN BÜLTENİ / Türkiye Aile Meclisi / ADEM ÇEVİK

Not
#AileSeferberliği genelgesinin Medyadaki yansıması Habertürk'den

Bakan değişimi kadar önemli olan genelge
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Basın ve Yayım Faaliyetleri" genelgesi
Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgede, "toplumun temel değerlerine aykırı unsurlar taşıdığı gözlenen ve son günlerde özellikle yabancı içeriklerin uyarlaması şeklinde ekranlara gelen televizyon programlarının toplum üzerindeki yıkıcı etkilerini bertaraf edecek adımlar ivedilikle atılacağı" belirtildi. Genelgede son günlerde tartışma konusu olan ve RTÜK'ün de inceleme başlattığı Maske Kimsin Sen isimli yarışma programına atıfla şu ifadeler kullanıldı: "Birtakım semboller kullanılmak suretiyle verilmeye çalışılan mesajlarla çocuk ve gençlerin zihin dünyalarını hedef alan yapımlardan onları koruyacak, aile ve çocuk dostu yapımlar teşvik edilecek"
Basın ve Yayım Faaliyetleri ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.Basın ve Yayım Faaliyetleri ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan genelgede, dijitalleşme çağında kitle iletişim araçlarının sunduğu imkanlardan en iyi şekilde yararlanılmasını temin etmek ve olası zararlı etkilerinden korunmak için gerekli tedbirleri almanın elzem hale geldiği belirtildi.
Teknolojik gelişmeleri yakından takip edip ülkeyi çağın ilerisine taşırken dijital dünyanın faydaları kadar tehdit ile tehlikelerinin de olduğu bilinciyle hareket edilmesi gerektiğine vurgu yapılan genelgede, aile, çocuk ve gençlerin yanlış medya içeriklerinden korunmaları ve haklarını ihlal eden uygulamalarla mücadele edilmesi hususunun, uluslararası düzenlemelerle de çözüm üretilmeye çalışılan ciddi bir konu haline geldiği aktarıldı.
Genelgede, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın "Ailenin korunması ve çocuk hakları" başlıklı 41'inci maddesinin aileyi Türk toplumunun temeli olarak tanımladığı, "Gençliğin korunması" başlıklı 58'inci maddesinin ise gençleri kötü alışkanlıklardan, cehaletten korumak için gerekli tedbirlerin alınacağını düzenlediği hatırlatıldı.
"AİLE VE ÇOCUK DOSTU YAPIMLAR TEŞVİK EDİLECEK"
Milli kültürü yabancılaşmaya ve yozlaşmaya karşı muhafaza etmek, geleceğin teminatı çocuk ile gençlerin, sosyal medya ortamları da dahil bazı mecralardaki tüm yazılı, sözlü ve görsel basın ile yayımların zararlı içeriklerine maruz kalmaları sonucu bedensel ve zihinsel gelişimlerinin olumsuz etkilenmesini önlemek adına gereken adımların kararlılıkla atılmasının gerekliliği vurgulanan genelgede, şunlar kaydedildi:
"Bu çerçevede, toplumumuzun temel değerlerine aykırı unsurlar taşıdığı gözlenen ve son günlerde özellikle yabancı içeriklerin uyarlaması şeklinde ekranlara gelen televizyon programlarının toplum üzerindeki yıkıcı etkilerini bertaraf edecek adımlar ivedilikle atılacak. Birtakım semboller kullanılmak suretiyle verilmeye çalışılan mesajlarla çocuk ve gençlerin zihin dünyalarını hedef alan yapımlardan onları koruyacak, aile ve çocuk dostu yapımlar teşvik edilecek.
Medya aracılığıyla milli ve manevi değerlerimizi yıpratmaya, aile ve toplum yapımızı temelinden sarsmaya yönelik açık veya örtülü faaliyetlere karşı Anayasa, kanun ve ilgili diğer mevzuatla düzenlenen müeyyidelerin gereği yerine getirilecek. Toplumun geneline hitap eden bu tür medya içeriklerinin özellikle aile, çocuk ve gençlerimiz üzerinde oluşturacağı olumsuz etkilerin önlenmesi amacıyla ulusal ve yerel medya organlarının tehdit ve tehlike oluşturan bu tür yapımlarına karşı ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli tüm tedbirler gecikmeksizin alınacaktır.
Bu itibarla milli ve manevi değerlerimize uymayan yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayım faaliyetleri aracılığıyla aile kurumunu, çocukları ve gençliği hedef alan tehdit ve tehlikelerin yayılımının önlenmesi hususunda tüm kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli hassasiyetin gösterilmesi, yöneticiler tarafından sürecin titizlikle takibinin ve gereğinin yapılmasını önemle rica ederim."
Kaynak: Müslüman Dünya

Editör: Eyüphan Kaya

Bu haber 844 defa okunmuştur.


Etiketler : aile

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER AİLE Haberleri

YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
HABER ARŞİVİ
HAVA DURUMU

Web sitemize nasıl ulaştınız?


NAMAZ VAKİTLERİ
nöbetçi eczaneler
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI YUKARI