Bugun...Yayın Kurulu Başkanımız Bozkurt Cübbeli'ye seslendi.!?

SEN NE DİYORSUN CÜBBELİ..!? 22 Eylül 2021 tarihinde CNN TV'de Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge Proğramında Cübbeli Ahmet vardı..! Bir İmam Hatipli ve İlahiyatçı olarak, Cübbeli Ahmet'in o kadar garip ve mesnetsiz iddialarını duydum ki, o kadar berbat videolarını dinledim ki, sadece Allah'a sığınıyorum..!

facebook-paylas
Tarih: 27-09-2021 21:28

Yayın Kurulu Başkanımız Bozkurt  Cübbeli'ye seslendi.!?

SEN NE DİYORSUN CÜBBELİ..!? 

22 Eylül 2021 tarihinde CNN TV'de Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge Proğramında Cübbeli Ahmet vardı..! Bir İmam Hatipli ve İlahiyatçı olarak, Cübbeli Ahmet'in o kadar garip ve mesnetsiz iddialarını duydum ki, o kadar berbat videolarını dinledim ki, sadece Allah'a sığınıyorum..!
Ne yazık ki, Kemalist düzende bi'dat ve hurafe kaynağı olan bu adam, proğramda zırvaladı durdu ve sonunda zillet yaşattı..! Sonra hatasını anladı ve tükürdüğünü yaladı..! Proğramda İmam Hatip ve İlahiyat Fakültelerinin aleyhinde zırvalarken, sonunda dedi ki: "Vatandaşlara sesleniyorum, çocuklarınızı İmam Hatip yerine düz liselere gönderin. İmam Hatip ve İlahiyatlardan uzak durun."
Neden? O'nun derdi okulların kalitesi değil, bid'at ve hurafelerle doldurulan inançlarını koruyamamak..!? Müridleri azalacak..!?
Bu milleti aslı astarı olmayan uydurma rivayetlerle avutan bu adamlar, Kur'an ve Sahih Sünnet'ten uzaklaştırdılar ve İslam ümmeti bundan dolayı zillet yaşıyor bugün..!?
Türkiye'de İslam alimi kıtlığı var da sürekli bu adam büyük İslam alimi (!) olarak televizyonlarda..!?
Bu adamlar bir proje ve elbet bu proğramlar da..!?
Şerefli İmam Hatip ve İlahiyat nesli adına şiddetle kınıyorum bu boş kafayı..!?
Ya Rabb!
Bizi Allah ile kandıran beyinsizler yüzünden helak eyleme ve İmam Hatip neslini geleceğimiz olarak nurlandır ve hayırlı hizmetler nasip eyle..!?
Allah açıkça emrediyor!
"Allah’ı bırakıp (Allah'ın peşi sıra) kendilerine fayda da zarar da veremeyen şeylere tapıyorlar ve:
"Bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir, (Allah bize bunların yüzü suyu hürmetine ihsanda bulunuyor) diyorlar.
Onlara şöyle de:
"Siz Allah'a göklerde ve yerde Allah’ın bilmediği bir şeyi O’na bildirmeye mi kalkışıyorsunuz?  Haşa! O, Onların (yakıştırdıkları) ortak koştuklarından yüce ve yücedir."
Yunus, 10/18 

● Ve
Sana bir İmam Hatipli ve İlahiyatçı olarak sesleniyorum Sayın Cübbeli! Sende bu iman ve irade var mı? Sende şehadete yürüyecek bir ruh var mı?
Bak, büyük İslam alimi Seyyid Kutub 29 Ağustos 1966 tarihinde idama giderken:
Allah, şehadetini kabul ve makbul eylesin inşaallah..!
Cemal Abdunnanasır tarafından zulme uğrayarak idama mahkum edilen Seyyid Kutub, darağacına giderken şu sözleri söyledi:
"Eğer Allah kanunu ile mahkum edilmişsem, ben Hakk'ın hükmüne razıyım. Eğer batıl kanunlarla mahkum olmuşsam ondan çok daha üstün bir düşünceye sahip olduğum için batıldan ve münafıklardan merhamet dilemem. Allah'a şükürler olsun ki, on beş sene cihad ettikten sonra bu mertebeye ulaştım. Ben Allah yolunda yaptığım iş için asla özür dilemem. Namaz'da Allah'ın birliğine şehadet eden parmağım asla bir tağutun hükmünü onaylayan tek bir harf bile yazmayacaktır."
Seyyid Kutub idam sehpasına götürülürken Ezher Müftüsü Kelime-i Şehadet getirmesi için telkinde bulunur. Seyyid Kutup Müftü'ye dönerek:
"Sen bu komediyi tamamlayan son figüransın der. Çünkü sen o kelime ile Ezher'den maaş alıyorsun. Ben o kelime için ipe yürüyorum." 

● Ve
Sayın Cübbeli!
Ebu Hanife gibi hiç haksızlığa direndin mi?
Ömrünün elli bir yılı Emevilerle ve on yedi yılı Abbasiler döneminde geçen Ebu Hanife, Emevilerin Ehli Beyt’e karşı tutumu sertleşince onları açıkça eleştirmekten çekinmemiştir. Ebu Hanife'ye Kufe kadılığı teklif edilmiş, her türlü baskıya rağmen kabul etmeyince de hapsedilmiş ve dövülmüştü. Hastalanınca hapisten çıkarılıp Mekke’ye gitmiş ve hilafet Abbasilere geçinceye kadar orada kalmıştır. Bütün bunlardan sonra Ebu Hanife, Abbasilerin kuruluşundan umutlanarak Kufe’ye dönmüştür. Ancak Abbasi döneminde de yaşanan haksızlıklara karşı açıkça tavır almaya başlamıştır.
Bana göre İslam dünyasının en büyük alimi İmam A'zam Ebu Hanife, bütün zorlamalara rağmen Emevi ve Abbasi saltanat sahiplerine boyun eğmemiş ve ikram edilen bütün makamlari ret etmiş, yönetim anlayışını onaylamadığı Abbasi Devleti'nin ikinci halifesi Ebu Cafer el-Mansur,  Ebu Hanife'yi Bağdat'ta hapsettirip işkence ettirerek ve zehirleterek M.767 tarihinde şehit olmuştur..!
Allah, rahmetile muamele eylesin! 

● Ve
Sayın Cübbeli!
Siz hiç anlattınız mı?
İsraf ve ahlaksızlik bir milleti tarih sahnesinden siler..! Biz ülke ve millet olarak bunun neresindeyiz? 
Hayatım boyunca gördüm ki, devletimiz israf nedeniyle belini doğrultamıyor?!
Korkunç bir lüks hayat ve israf hakim..!
Zırhlı araçlar...
Lüks ve pahalı Mercedes arabalar...
Pahalı tefriş edilmiş makam odaları...
Pahalı dekorasyonlu devlet daireleri...
Ahlaksızlıkta zirveyi yaşıyoruz..!
Çarşı...
Pazar...
Cadde...
Sokakta...
ve
her yerde ar...
İffet...
Utanma duygusu...
Şeref ve haysiyet orta yerde can çekişiyor..!
Riya...
Gösteriş...
Ve
haram tavan yapmış..!
ABD başkan yardımcı bisiklet ile işe giderken, bizim şube müdürleri bile makam arabalarıyla dolaşır..!
Durdurun bu hayasızlığı..!?
Devlet adamlarına duyurulur..!
Böyle bir çağrın ve tepkin var mi bay Cübbeli..!? 

● Ve
Sayın Cübbeli!
Biraz da oraya buraya saldıracağınıza, bunları anlatın millete..!?
Kur'an'a göre kul hakkı olarak üzerimizde;
Fakirlerin hakkı var!
Yetimlerin hakkı var!
Yolda kalmışların hakkı var!
Düşkünlerin hakkı var!
Muhtaçların hakkı var!
Yoksulların hakkı var!
Komşuların hakkı var!
Arkadaşların hakkı var!
Eğer bunlara Kul hakkı diyorsan haklısın, o zaman onların hakkını mutlaka verelim..!
Allah; her şeyi affeder merak etme..!
Ancak senin cimriliğini, kibirini, şirkini, küfrünü, münafıklığıni, umursamaz tavrını, tepeden bakışını, merhametsizliğini ve atılan iftiraları affetmez..! 

● Ve
Sayın Cübbeli!
Böyle nasihat edelim millete..!?
Senin son yolculuğun Cennet olacaksa eğer;
Ciddi bir muhasebe ile, 
Derin bir tevbe ile,
Şuurlu bir istiğfar ile,
Güzel bir helalleşme ile,
Bilinçli bir niyet ile,
Makul bir hedef ile,
Sarsılmaz bir istikamet ile,
Sadık dostlar ile,
Vahdet sağlanmış bir hane ile,
Sağlam bir sabır ile bunu başaracaksın..!?
Udurma bid'at ve rivayetlerle değil..!? 

● Ve
Sayın Cübbeli!
Biliyorsun;
Hem Türkiye'de ve hem de bütün İslam dünyasıda din baronluğu kangren olmuş..! İslam tarihinde maziye doğru indiğimizde, öyle handikaplarla karşılaşıyoruz ki, insanın dilini yutası geliyor..!? Allah'ın kitabını ve O'nun canlı yaşantısı olan Resulullah (s.a.v)'ın sünnetini açık ve net olarak ortaya koyup, insanlara tebliğ eden, muvahhid ve müceddid büyük İslam bilginleri, akıl almaz saldırılara ve işkencelere uğramışlardır..! Bir kısmı, kışkırtılan cahil halkın linç girişimlerine uğramış, taşlanarak öldürülmüş ve defnedilmelerine bile izin verilmemiş, evlerinin bahçelerine gömülmüşlerdir..! Bir kısmı, ünvanı Halife olan, zalim hükümdarlar tarafından hapse atılmış, işkence edilmiş ve zehirlenerek şehid edilmişlerdir..! Yani hurafelere karşı çıkan
büyük İslam müceddid ve müctehidleri, hurafelerden dünyalık devşiren din baronları tarafından, her türlü iftira, itham ve saldırılara maruz kaldılar..! Aynı sistem bu gün de kurumsallaşmış halliyle devam ediyor..!? Yıllarca süren büyük emeklerle yazılan, 20-30 ciltlik Kur’an tefsirleri ve mükemmel fıkhi eserler, bu din baronları tarafından, okunması zararlı kitaplar olarak lanse edilmiştir..! Bu muvahhid, müceddid, Mücahit alimler, İslam dünyasında, ihya hareketlerinin öncüleri oldular..! Bunları karalayanlar ya dünyalığına dokunulan din baronlarıdır veya bu alimlerin bir eserini bile okumamış cahillerdir..! Günümüzde de Ülkemizde, din baronlarının haddi hesabı yok..!? Allah'ın dinini insanlara, karşılıksız anlatmanın gayreti içinde olan alimleri tenzih ederiz..! Onlar bizim başımızın tacıdır. Baron dediğim; din tüccarlığı yapan, dinden para kazananlardır..! Avam tabakasını veya menfaat peşinde koşanları kendilerine bağlayan ve bu yolla halkı sömürenlerdir..! Ona buna kutsalmış gibi bir şeyler satanlar..! Hatta yanmayan kefen ticareti yapanlar... Onların şerrinden Allah'a sığınırız..! Allah, bu din baronlarını rezil ve zelil eylesin inşaallah..! 

● Ve
Sayın Cübbeli!
Eğer;
İnsani davranışlarımız,
Ahlaki davranışlarımız,
Adalet anlayışımız,
Hoşgörü anlayışımız,
Sevgi ve saygı anlayışımız,
Haya anlayışımız,
Sabır ve tahammül anlayışımız,
Aklımızı kullanmamız,
Vicdanımızı harekete geçirmemız,
Halden anlama basiretimiz,
Merhamet anlayışımız,
İsraftan kaçınma anlayışımız,
İnfak etme anlayışımız,
Hak ve hukuku gözetme anlayışımız,
Yardım etme anlayışımız,
Şükretme anlayışımız,
Hamdetme anlayışımız,
Allah için Cihad etme anlayışımız,
Sulh ve barışı sağlama anlayışımız,
Bilgiye saygı duyma anlayışımız,
Medeniyete bakış anlayışımız,
Sanat, mimari ve estetik anlayışımız,
İyiliği yayma anlayışımız,
Kötülüğe engel olma anlayışımız,
Tevhid üzere bina edilen imanımız,
Dünya ve ahiret dengesini kurma anlayışımız;
Yoksa, kaybolmuşsa, o zaman insanlığımızı ve müslümanlığımızı sorgulamalıyız..!? 

● Ve
Sayın Cübbeli!
Duydun mu sen bu ayetleri..!?
Bak! Allah ne diyor..!?
"Dinlerini parça parça edip guruplara ayrılanlar var ya, senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi ancak Allah'a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarını bildirecektir."
En’am,6/159 

"Dinlerini parçalayan ve gruplara ayrılanlardan olmayınız! Her grup, kendilerinde olan ile böbürlenmektedir."
Rum, 30/32
Yapma Sayın Cübbeli!
İmam Hatip ve İlahiyat nesli onurumuzdur. Geleceğimizdir. Mücahid ve müvahhid bir nesildir..! Aramızdaki çürük elmaları bahane ederek binayı yikma..!? Ağacı kesme..!? Zulme öncü olma..!?
Allah zalimleri af etmez biliyorsun..!
Mehmet Bozkurt, Eğitimci İlahiyatcı Araştırmacı Yazar

 
Kaynak: Müslüman Dünya

Editör: Eyüphan Kaya

Bu haber 471 defa okunmuştur.


Etiketler : bozkurt cübbeli

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER Ulusal Haber Haberleri

YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
HABER ARŞİVİ
HAVA DURUMU

Web sitemize nasıl ulaştınız?


NAMAZ VAKİTLERİ
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI YUKARI