Bugun...


Ahmet Yoldaş

facebook-paylas
RAMAZAN AYI VE 5 TAVSİYE
Tarih: 02-04-2022 11:10:00 Güncelleme: 02-04-2022 11:10:00


 
Allah’ım sana razı olduğun şekilde hamd ederim. 
Ey şefkat ve merhametin kaynağı, 
Ey adaletin Sahibi ve Hakk’ın kendisi sana döndüm. Sana inandım. 
Senin adına hareket eder seni hakem kabul ediyorum. 
Âlemlere rahmet ve peygamber olarak gönderdiğin hazreti Muhammed’e (sav) inandım. Her ne getirdiyse doğrudur. Kabul ettim. O’na (sav) âline ashabına ve kıyamete kadar onun yolunu yol bilenlere yarattığın yaratıklar adedince Selat’u selam olsun.
 
Ramazan, Rahmet, bereket, af, arınma, temizlenme, yardımlaşma ve dayanışmanın zirvede yaşanacağı 11 ayın sultanıdır. Ramazan’da cennet kapıları açılır. Cehennem kapıları kapanır. Şeytanlar zincire vurulur. Bu ise bize fırsat ve imkânlar sunar. Bu fırsat ve imkânları iyi değerlendirmek lazımdır. Kendi nefsime yaptığım şu beş tavsiyeyi siz değerli Müslüman Dünya okuyucularıyla paylaşmayı bir borç biliyorum.
 
1. İnci tavsiyemiz davettir.
 
Davet; Allah’ın emri peygamberlerin sünnetidir.
Davet; Yeryüzünün en şerefli ve en kıymetli vazifesidir.
Davet; Peygamberlerin gönderiliş gayesidir.
Davet; Müminin en kıymetli hediyesidir.
 
Yeryüzünün en güzel insanları şüphesiz ki peygamberlerdir. Peygamberlerin gönderiliş sebebi ise davettir. Davetsiz bir hayat dünyadaki varlık sebebinden sapmadır. İslam davetçileri dünyanın en arınmış ve aydın kişileridir. “Şüphesiz sen yüce bir ahlak üzeresin” (kalem 4) Bu yükü ancak ahlak sahibi olanlar kaldırabilir. Tövbeye, takvaya, tevhide tutunmadan yola çıkmak, tıkanma ve tükenişin sebebidir. Davetçiyi daim ve kaim yapan da tefekkürü, tezekkürü, tilaveti ve teheccüdüdür. Eger İtikadınız, İhlâsınız, ihsanınız, infakınız, ikramınız, iffetiniz ve izzetiniz yoksa insanları nasıl ikna edeceksiniz? İşte peygamberler bunların sahipleriydi. Onlar tek kelime ile Rabbani insanlardı. Arınmadan aydınlanmadan bu yük taşınmaz.
 
Her tarafı cehalet, sarmış kuyu karanlık, 
Tek ışık, tek nur İslam, görmez mi? Hiç insanlık.
Yatanı uyandırın, zamanı geçirmeden.
Küfür cehennem olmuş, tuttuğunu yemeden.
 
Davaya davet müminin aslı görevlerindendir. Bu davet mümin için aşktır. Mecnunun Leyla’sı gibi bizim de Leyla’mızdır. İnsanların kalplerinin yumuşadığı, hakikatleri görebileceği bu ayda davete icabet daha kolay olur. Allah’ın (c.c.) bizi bir insanın hidayetine vesile kılması bizim için dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır. Bugün insanlar rablerini unutmuş, kullara, makama, şana, şöhrete ve diğer şeylere kulluk yapar hale gelmiştir. Zaten insan Allah’a kulluk yapmadı mı? Her şeye kulluk yapar hale gelir. 
Hayat devam ettiği müddetçe davette devam edecektir. İnsanlar birçok şeylere davet ediyor, ediliyor.  Dünya ve içindekilerin tümü davet sebebidir. Bazen davet makama mevkie, bazen şana şöhrete, bazen para ve pula, bazen şehvet ve kadına, bazen yemeğe eğlenceye, bazen dünya ve içindekilerden birine veya birkaçına davet edile biliniyor. Yani herkes bir şeylere davet ediyor.
Allah, peygamberler ve müminlerde davet ediyor. Bu davetin, İslam davetinin tek bir hedefi vardır: O da İnsanlara İlahını, Malikini ve Rablerini tanıtmak, tek ve ortaksız Allah’a kul yapmak ve varlıkların ilahlığını geçersiz hale getirmektir.
Cehalet denizinde insanlar boğuluyor. İlahi değerler bak ortada çiğneniyor.
Kullar kullara uymuş kula kulluk ediyor. Allah aşkına söyle daha ne bekliyorsun?
Allahın emri, Peygamberlerin uygulaması, pratiği olan davet, Allah ve elçilerinin emrettiği, yaptığı ve istediği gibi yapılmadığından bu gün hayat yaşanamıyor. Kulluk yapılamıyor. 
Müslüman’ın gayesi Allah’tır. Niyeti güzeldir. Ameli, daveti Allah’ın rızası içindir. Şu İmtihan dünyasında İnsanların İslam ile huzur ve saadet bulması, ahirette de bu imtihanın mükâfatına kavuşması için çalışması lazımdır. Ve gereklidir.
İnsanlık tarihi boyunca Allah'a davetin özelliği budur. Bu davet, İslam’ı hedeflemiştir. Yani Kulları kulların Rabbine teslim etmeyi hedeflemiştir. “Deki namazım ibadetim, hayatım ve ölümüm âlemlerin Rabbi Allah içindir.”  Ayetinin kapsama alanına almak istemiştir. Onları kulların otoritesinden, egemenliğinden, yasalarından, değerlerinden ve geleneklerinden kurtarıp Allah'ın otoritesine, O'nun egemenliğine ve O'nun şeriatının hükümranlığına teslim etmek suretiyle kula kulluktan çıkarıp, tek ve ortaksız Allah'ın kulluğuna yükseltmeyi hedeflemiştir.
Bu davet, Müslüman’dan inanarak, yaşayarak ve anlatarak istenmektedir. Müslüman bu daveti yaparken ihlâs ve İslam’a uygunluğuna dikkat etmelidir. Bu da ilimle olabilmektedir. 
 
2. İnci tavsiyemiz ilim’dir. 
İlimsiz davet olmaz. Kulluk yaşanmaz. Davet yapılamaz. Huzur, mutluluk, barış, adalet ve ahlak sağlanamaz. İlim; hayatı, ahlaklı, adil, barış ve huzur içinde yaşamanın anahtarıdır. Kulluğu zirvede yaşamak ilimle mümkündür. İlim elde etmenin yolu da eğitim, okuma ve sohbettir. İlim azığımızdır. Azıksız yola çıkılmaz.
İlim Allah’ın kemal sıfatıdır. İlim, nefisleri helâk edici ahlaksızlıklardan temizler; insanları aydınlatarak güzel ahlâka kavuşturur ve ahiret yolunun aydınlanmasını öğretir. 
İlim; Nurdur. Hedefi gösterir. Şifadır. Hedefe ulaştırır. Bilmeden nasıl yaşayacak ve yaşatacağız? Bu mümkün mü? Elbette ki değildir. Bu da ancak okuma ve eğitimle olur. Allahın bize ilk emri okudur. Okuyacağız başta kitabımız Kur’an-ı Kerimi. Allah’ın bize olan mesajlarını anlamaya çalışacağız. Bu mesajlar yoldaki işaretlerimizdir. Onlarsız yürüyemeyeceğimizi bileceğiz. Siyeri okuyacağız. İlahi mesajları nasıl anladıklarına nasıl yaşadıklarına bakacağız. Bizde öyle yapacağız. İnsanı, hayatı, kâinatı, okuyacağız Allah adına Allah için var olan her şeyi. Yanlışlıklardan ayrılacak yolumuzu bulacağız. Dünya ve ahiret saadetine ulaşacağız. Sorunlarımızı çözüp barışa kavuşacağız. Hem kurtulup hem kurtuluşa vesile olacağız.
 
3. Üncü tavsiyemiz kardeşliktir. 
Kardeşlik, davet için, ilim için güçtür. Kuvvettir. Kaynaktır. Müslümanların İslam akidesi etrafında bir araya gelmeleri ve onun ışığında temel meselelerini çözmeye çalışmalarıdır. Bu birliktelik sayesinde, çözülen bağlar yeniden birleşecek, açılan yaralar sarılacak ve çekilen acılar son bulacaktır.  Aynı dine mensup insanların bir araya gelmeleri, hiçbir şeyden etkilenmeden sağlam temellere dayalı bir birlik meydana getirmeleri lazımdır. Bu birliktelikte mümin, mümin kardeşi için yaşayacak, onun için çırpınacak, aynı ağacın ayrı dalları, aynı vücudun ayrı uzuvları misali değişik bedenleri ayakta tutan tek ruh halini alacaktır.
İslam kardeşliği, Allahın bize olan toplumsal nimetidir. İstikameti ihlâsı, İslam’ı yaşamayı emreder. Anlaşmazlıklarda İslam’a müracaat etmeyi İslam’ı her şeye tercih etmeyi ve İslam dışı her türlü düşünce ve davayı terk etmeyi gerekli kılmaktadır. Bu kardeşliğin alt sınırı gönül hoşnutluğudur. Üst sınırı ise yeri ve zamanı geldiğinde çekinmeden terini, malını ve canını verebilmektir. İşte bu kardeşlik hedefe ulaştırır. Daveti kolaylaştırır. İnsanı insanlara örnek yapar. Donanımlı kılar.
Bu mübarek ayda kardeşliğimizi doyasıya yaşayacağız. Karşılaştığımız Müslüman’a selam vereceğiz. Selam alacağız. Ben senin Müslüman kardeşinim. Benden sana güzellikten iyilikten başka şey ulaşmaz. Deyip güven vereceğiz. Davet edeceğiz, davetine icabet edeceğiz. Dua edeceğiz. Dua isteyeceğiz. Sorun ve sıkıntılarına çözüm olmaya çalışacağız. Yardımlaşmaya ve dayanışmaya gereken önemi vereceğiz.
Sılayı Rahim’i unutmayacağız. Onlar hem akrabalarımız hem Müslüman kardeşlerimizdir. Herkesten önce davet ve yardımlaşma onların hakkıdır. Ve bu unutulmamalıdır. Kardeşlik her Müslüman’la güzeldir. Ama akrabayla daha güzeldir.
 
4. Üncü tavsiyemiz hedeftir.  
 
Müslüman hedefsiz olamaz. Ferdi, ailevi ve toplumsal hedefimiz olmalı. Bu hedeflerin tümü ve amacı Allahın rızasıdır. Allah adına dünyayı imardır. Yeryüzünde fitne kalmayıncaya ve din tamamen Allah’ın oluncaya kadar çalışmaktır. Hedef, Kulları kulların kulluğundan kurtarıp Allah’ın kulluğuna kavuşturmaktır. 
 
Hedef yeraltı ve yerüstü zenginliğini Allah adına adil bir şekilde bölüşmektir. İnsanların kendileri için istediklerini diğer insanlar içinde istemeyi sağlamaktır. Kendileri için istemedikleri şeyleri de yine diğer insanlar için istememeyi öğretmektir. Her konuda olduğu gibi bu konuda da örneğimiz, önderimiz sevgili peygamberimiz Hz Muhammet’tir. (S:A:V)
 
5. İnci tavsiyemiz araçtır. 
 
Araçlarımız bizi Allah’a Allah’ın rızasına götüren Allah’ın razı olacağı meşru bütün yollardır. Araç, kulları Rableriyle buluşturmak için gerekli bütün delilleri, kanıtları zaman, zemin ve mekâna dikkat ederek kullanmaktır. 
 
Araçlar çoktur. Farklılık arz eder. Okuma, namaz, zikir, Salih ameller, kitaplar, sohbetler, seminerler, konferanslar, hediyeleşme ve ziyaretler bunlardan bazılarıdır. Müslüman bu araçları kullanırken cömert, fedakâr, örnek ve önde olmalıdır. Sevgisi, şefkati, güvenirliği, adaleti, yardım severliği his edilmelidir.  Yeri ve zamanı geldiğinde bütün bu araçları başta kendimiz için sonra bütün insanlar için kullanmalıyız.
 
Kıyamet günü hesaba çekilmeden önce nefsimizi hesaba çekmek, Gelmesinde şüphe olmayan günü gözetlemek, Sabahının kıyamet günü olacağı geceden sakınmak, şiarlarıyla bu azimetlerle bu terbiyeyle ve bu hazırlık ile inşallah ramazan ayı gerçek İslam ümmetini inşa etme hazırlığı ve zamanı olacaktır. 
 
Haydi, tekrar hak ve adaletin tesisi için,
İnsanlığın kölelikten, zulümden haksızlıktan kurtulması için,
Ferdin, ailenin ve toplumun huzuru ve barışı için,
İnsan haklarının iade edildiği hakkın, hukukun çiğnenmediği yeni bir dünya için,
Dünyada var olan her şeyin insan, insanında Allah için olduğu bir hayat için, 
Ben de varım. Diyelim.
                        Ahmet YOLDAŞ


Bu yazı 864 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUM
Yorum

YAZARIN DİĞER YAZILARI

YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
HABER ARŞİVİ
HAVA DURUMU

Web sitemize nasıl ulaştınız?


NAMAZ VAKİTLERİ
nöbetçi eczaneler
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI