Bugun...


Mehmet Bozkurt

facebook-paylas
İSLAM DÜNYASI NEDEN VE NİÇİN ÇÖKTÜ..!?
Tarih: 01-03-2021 16:00:00 Güncelleme: 01-03-2021 16:00:00


Bir çok nedeni var, ama bunları özetlemek gerekirse..!? 

      ● Moğol İstilası:
Dünyaya korku salan bu istila, Moğol imparatorluğu zamanında devletin topraklarını genişletmek için yapılan kanlı saldırılardır. 13. yüzyıla kadar tarih sahnesinde bir önemi olmayan Moğollar Orta Asya, Çin, Doğu Avrupa ve Sibirya ovalarını istila etmeleriyle adlarından söz edilmeye başlanmıştır. 

◇ İlk iş olarak Orta Asya’daki Moğol kabilelerini birleştiren Cengiz Han, dünyanın en büyük imparatorluklarından birini kurmuştur. Moğol İmparatorluğu’nun kurucusu olan Cengiz Han, Doğu’ya ve Batı’ya birçok sefer düzenlemiş, topraklarına katmak istediği ülkelerdeki insanları öldürerek kaleleri yıkmıştır. 

◇ Moğol istilaları öyle etkili istilalardır ki, sonucunda 3.000.000 ila 6.000.000 arasında insanın katledildiği söylenmektedir. Moğollar Orta Asya ve etrafındaki devletlerde birçok kenti yağmalamış, kütüphaneleri yakarak halkı kılıçtan geçirmiş bunun neticesinde birçok Türk kavim Moğol dehşetinden kaçarak Anadolu’ya sığınmıştır. 

◇ Moğolların en fazla zarar verdikleri kesim Müslüman devletler oldu. Tarihçiler, Moğol istilasının İslam dünyasındaki ilmi ve kültürel gelişmeyi sona erdirdiği ve Müslümanların kendi kabuklarına çekilmelerine neden olduğunu söylerler. Gerçekten de Moğollar, özellikle yerleşik Müslüman devletlere büyük zarar vererek, Maveraünnehir ve Bağdat gibi yerlerdeki medeniyetin ortadan kalkmasına sebep oldular. Moğollar işgal ettikleri yerlerdeki insanların çoğunu öldürdüler, camileri, medreseleri, kütüphaneleri tahrip ettiler, şehirleri yakıp, yıktılar. 

◇ Bir tarihçinin şu sözleri Moğol istilasını özetlemektedir: "Geldiler, yaktılar, yıktılar, katliam yaptılar, yağmaladılar ve çekip gittiler." 

◇ Bağdat'ı işgal eden İlhanlı hükümdarı Hülagu, Halife'yi bir çuvala koyup, Moğol atlılarının ayakları altında çiğneterek öldürttü. Bağdat'ın işgalinden sonra günlerce ırmaklar kan ve mürekkep aktı. İstiladan önce Bağdat, İslam dünyasında entelektüel faaliyetlerin sürdürüldüğü, bilim ve sanatla iç içe olan bir şehirdi. İslam medeniyeti Moğol istilasının meydana getirdiği yıkımdan kendini kurtarıp, önceki yıllardaki parlak dönemine bir daha dönemedi..! 

◇ Her ne kadar ordu düzenleri ve askeri yaşamları Türklere benzetilse de Moğollar kesinlikle Türk değillerdir. Bunun aksini kanıtlayan herhangi bir belge veya delil de bulunmamaktadir. 

◇ Moğol imparatorluğunun baskısı sonucu Türk kavimlerinin Anadolu’ya göç etmeleriyle Anadolu hızla Türkleşmiştir. Moğollarla komşu olan Anadolu Selçuklu ve Türkiye Selçuklu devletlerinin bu kavimle yaptıkları savaşları kaybetmeleriyle Anadolu’nun siyasi birliği bozularak Beylikler dönemi başlamıştır. Ayrıca Moğolların yaptıkları seferle Abbasileri  yıkmaları halifelik kurumunun Mısır’a taşınmasına neden olmuştur..! 

◇ Prof. Dr. Fuat Sezgin’e göre İslam dünyasının ilimde geri kalmasının sebebi, İslam ya da İslam düşüncesi değil, siyasetti..! Moğol ve Haçlı istilaları, İslam medeniyetinin birikimlerinin yok olmasına neden olmuştur..! 

        ● Haçlı Seferleri:
Haçlı Seferleri ya da Haçlı Akınları,1096-1272 yılları arasında, Avrupalı Katolik Hristiyanların, Papa'nın talebi ve çeşitli vaatleri üzerine, genellikle Müslümanların elindeki Orta Doğu toprakları (Kutsal Topraklar) üzerinde askeri ve siyasi kontrol kurmak için 176 yıl düzenledikleri akınlardır. Başarılı olunmadı. Selehaddin-i Eyyübi ejdadımız hepsini püskürttü. Ama bu seferler İslam dünyasını ciddi olarak sarstı..! 

◇ Büyük tarihçi Fernand Braudel, İslam dünyasındaki bu görüntünün sebep değil, sonuç olabileceğine dikkat çekiyor..! Fernand Braudel'e göre, Haçlı seferleri, iç savaşlar, Moğol istilası, İslam'ın "hayat veren Akdeniz"den kopup karalara kapanması, bu şekilde "İslam'ın nefes almakta güçlük çekmeye" başlaması ve dünya ekonomisindeki değişmeler gibi son derece karmaşık, sosyal, ekonomik ve siyasi sebepler, İslam dünyasının geri kalmasına yol açmıştır.
A History of Civilizations, sf. 85-92 

      ● Halifeliğin Kaldırılması:
Halifeliğin kaldırılmasıyla İslam dünyasının kafası koparıldı. İslam dünyası başsız kaldı. Müslümanlar darmadağın oldu..! Lozan'da bu söz verildi ve 3 Mart 1924 tarihinde halifelik makamı kaldırıldı..! Bu ihanet ise İslam dünyasının birliğini bozdu. Hıristiyanlik ve Siyonizm'in en büyük arzusuydu bu..!? 

◇ Halifeliğin Kaldırılması ve “Son Halife Abdülmecid Efendi” kitaplarının yazarı Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ali Satan, “İslam dünyasında ciddi bir otoriter boşluğu olduğunu, “Türkiye’nin yüksek çıkarları doğrultusunda İslam aleminin birliği ve beraberliğini temsil eden böylesine büyük bir makamdan vazgeçilmesi hem Türkiye, hem İslam dünyası ve hem de Müslüman devletler açısından büyük bir eksikliği beraberinde getirdiğini belirterek, bir müesseseyi ortadan kaldırmanın kolay, onu yeniden ihya etmenin ise çok zor olduğunu hatırlatan Dr. Ali Satan, “Eğer hilafet makamı, geleneksel vaziyette yaşatılmış olsaydı; İslam dünyasının daha derli toplu bir otoriteye sahip olmasını sağlayacaktı. Sünni İslam dünyasında bir otorite boşluğu var. Sünni Müslümanlığın en üst makamı olan, Müslümanları bir arada tutan Hilafet makamının ortadan kaldırılmış olması; özellikle Sünni İslam dünyasına büyük zarar vermiştir. İslam dünyasında yaşanan zulümlerin bu boşluğu daha fazla hissetmemize yol açtığını vurgulayan  Dr. Satan: “Hilafet, dünya Müslümanları için bir sığınak gibiydi..! Halife, Müslümanlar için bir babaydı..!" 

◇ Hilafet makamının kaldırılışından sonra sıra kararın Halife'ye bildirilmesine gelmiştir. Saat on buçukta İstanbul'un bütün telefonları kesilir. Dolmabahçe sarayının etrafını polisler çevirir ve Vali Haydar Bey saraya girerek kararı Halife'ye okur. Halife Abdülmecid kararı tanımadığını söyler. Zor durumda kalan Vali durumu Ankara'ya bildirdiğini söyleyerek Halife'nin zorla çıkarılması yönünde "hayali" bir telgraf okur. Halife 20 dakika buhran geçirdikten sonra görevliler eşliğinde saraydan çıkarılır. Saraydan çıkarken bir gazeteciye "Ben vatan haini değilim. Yine bu millete dua edeceğim" der. Çatalca'dan trene bindirilen Halife'ye İsviçre vizesiyle birlikte bin 700 sterlin verilir. Ve makam da Halife de yok edilir..! Tarih, bu ihanet dolu utancı hiç unutmadı ve unutmayacaktır..! 

     ● Ticaret Yolları:
Keşifler yüzünden, İpek Yolu gibi ticari yollar ehemmiyetini kaybetti. Avrupa ve İslam toprakları arasındaki gelir dağılımı ciddi derecede değişti. Milletlerarası ticaret merkezi, Akdeniz ve Hindistan’dan, Baltık ve Atlantik’e kaydı. İslam beldeleri de dahil olmak üzere sömürgeler, hammadde üreticisi haline geldi. Avrupa, sömürgeler sayesinde sanayi devrimini gerçekleştirdi. 

      ● Kapitülasyonlar:
Kapitülasyonlar 19. yüzyılda daha olumsuz etkilere neden olmuştur. Yerli sanayi dalları kapitülasyonlar nedeniyle gelişememiştir. Türk malı ülkeye giren yabancı mallarla rekabet edememiş ve rağbet görmemiştir. Ülkede gümrük ve vergilendirme koşulları eşit olmamış ve yerli halkın aleyhine düzenlenmiştir. 

◇ Memluk ve Osmanlı sultanları, yabancılara tanınan imtiyazların ekonomiye fayda sağlayacağını düşünmüşlerdi. Siyasi gücün zayıflamasıyla, kapitülasyonlar geri tepen silah oldu..! Yabancı ekonomik hakimiyete yol açtı. Daha ucuz Avrupa mamulleri pazarları istila etti. İslam ve Türk dunyasında  Küçük sanayi çöktü..! 

       ● Askeri Müdahaleler:
Ekonomik güçsüzlüğün farkına varan Müslüman hükümdarların ıslahat projeleri, Avrupa’nın önce içeride destekledikleri darbeler ve dış askeri müdahaleler ile akamete uğradi..! Ve müslümanlar hiç bir hareket başlatamadılar..!
(Prof. Dr. Ahmed Yusuf Hassan'ın, “Factors Behind the Decline of Islamic Science After the Sixteenth Century” adındaki makalesi) 

        ● Arap Baharı:
Arap baharı adıyla İslam dünyasına yeni yaratılan algı ile altın kadeh içinde zehir sunuldu. Bunu müslümanlar olarak yuttuk..! İslam dünyasının iki güçlü devleti olan Saddam'ın Irak'ı ve Kaddafi'nin Libya'sı çökertilmeliydi..! Ve çökerttiler..!
Roma'nın ortasına çadır kuran Kaddafı'yi ziyaret eden İtalya Başbakanı Berluskoni'ye elini öptürdü ve özür dilettirdi..! Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda sözleşmesini yırtarak fırlatan adamdır Kaddafi..!
İsrail'e 39 füze fırlatan Saddam'dan sonra Irak diye bir devleti mahfettiler..!
Daha başka entrikalarla, Saddam'ın silahlariyla IŞİD diye bir ordu kurdular, Suriye'nin işgalini gerçekleştirerek Siyonist İsrail'e yol açtılar Arz-i Mev'ud için..!
Ve İslam dünyasını ışgal ettiler ve sömürüyorlar..!
● Neden..!?
◇ Tevhid'de buluşamıyoruz müslümanlar olarak..!?
◇ Bimbir tarikat ve cemaate bölünmüşüz müslümanlar olarak..!
◇ Ajanlar içimizde cirit atıyor..!
◇ Müslümanlar, Kur'an'ın ifadesiyle aklını kullanmıyorlar..!
◇ İslam dünyasında ilim ve bilim ölmüş, alimler uyuyor..! Zalimler kol geziyor..! Mahşerde hesap veremeyiz..! 

       ● Sonuç:
İslam dünyasını sömüren Batı ve ABD hakkında abartılı bir güç algısı yaratılmıştır. Aslında ekonomik güçleri kartondan kuleler gibidir, abartılmamalıdır. Bir çoğu bugün bunun acılarını yaşıyor. Yarın daha da bu acılar büyüyecektir.
◇ Batının nitelikli insan gücü vardır. Anca nufüs çok yaşlı ve artış oldukça yavaştır. Bu durum gelecek adına ışık vermiyor. Batı ve ABD’de milyonlarca Müslüman yaşamaktadır, bu durum onlar için ciddi bir tehdit ve tehlikedir.
◇ Batı ve ABD son 20 yılda milyonlarca Müslüman öldürdü. 3.6 milyon Müslüman’ın katledilmesi, İslami terör örgütleri dedikleri isyan hareketlerinin dirilişini sağladı. Sadece Afganistan’da 7 milyon insan sakat kaldı. Ancak bu savaşta Batı ve ABD asla bir kazanım elde etmedi. “Öldür öldür, sonuç yok..!?”
◇ Batı ve ABD, devam eden zulmün karşısında oluşan öfke seli karşısında dayanamayacağı muhakkaktır. Bugünden tedirginlikleri açıkça ortadadır.
◇ Yaşanan ve yaşattıkları zulüm, 1.8 milyar müslümanı acıtmış, incitmiştir..! Bu acı ve kin üzerimize gelen ve gönderilen tank ve toplarını topyekün imha edecektir inşaallah..!
◇ Müslümanlar dayak yiye yiye bir gün topyekün ayağa kalkacak ve yeniden tarihteki yerini almak için..!
◇ Allah'ın rahmetinden asla ümit kesilmez..!
1 Mart 2021- Ankara
Mehmet Bozkurt, Eğitimci İlahiyatçı Araştırmacı YazarBu yazı 644 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUM
Yorum

YAZARIN DİĞER YAZILARI

YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
HABER ARŞİVİ
HAVA DURUMU

Web sitemize nasıl ulaştınız?


NAMAZ VAKİTLERİ
nöbetçi eczaneler
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI